OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

upravující prodej na portálu flexibar.cz, jehož provozovatelem je:

FitPain Free s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

Zapsán u: Krajského soudu v Brně
Dne: 30. srpna 2017
Zn.: odd. C 101822
IČ: 06388451

Kontaktní osoba:

PaedDr. Hana Toufarová
tel.: +420 602 934 997
e-mail: hanatoufarova.cz@gmail.com
www.flexibar.cz

Prodávající a kupující podpisem kupní smlouvy, objednávky nebo dodacího listu potvrzují, že obsah těchto Všeobecných obchodních a platebních podmínek je pro sjednaný smluvní vztah závazný.

Dodací podmínky

Dodací lhůty jsou určeny dle požadavku kupujícího a dle možností prodávajícího.

Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

Záruka a reklamace

Na zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. U zboží objednaného na dobírku zaručujeme vrácení peněz, vrátíte-li je nepoužité do 30 dnů, i bez udání důvodu.

Při vrácení zbpží nebo reklamaci doručte zboží zpět na adresu:

Ludmila Svítilová,  Jiráskova 3 , 678 01 Blansko, tel.: +420 776 452 365.

Reklamaci nelze uplatnit:

Uhodíte-li vibrační tyčí do tvrdého předmětu nebo budete-li kmitat příliš silně (v případě velké amplitudy pohybu– viz. obrázek), může dojít k vysunutí středových zarážek u držadla a k odlupování povrchu. Výrobce a prodejce v tomto případě nepřejímají odpovědnost za nesprávné používání výrobku. Abyste tomu předešli, držte tyč zásadně za držadlo a dodržujte doporučenou amplitudu pohybu. Vyhněte se červeně vyznačené oblasti!

Doručení

Zboží je doručováno na dobírku. Při dodání zboží na dobírku je platba prováděna v hotovosti při převzetí zboží od PPL. U zboží dodávaného na dobírku zaručujeme vrácení peněz do 30 dnů za nepoškozené zboží, které nevykazuje známky použití a dodané zpět dodavateli v neporušeném originálním obalu.

Náklady na dopravu

Veškeré náklady na dopravu nese kupující.

Poštovné a balné

Poštovné pro ČR: 190,-Kč

Poštovné pro SR: 285,-Kč

Balné se neúčtuje.

 
Osobní odběr

Osobní odběr možný po domluvě:

tel.: +420 602 934 997
adresa: Merhautova 224, Brno

Poštovné i balné je v tomto případě 0,-Kč.

GDPR

Provozovatel portálu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně, vyjma zpracování vašich osobních údajů v Českém registru fitness profesionálů v rámci České komory fitness o.s., jehož je školicí středisko členem a v rámci akreditovaných kurzů také Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které akreditaci udělilo .
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

V Brně 25.5.2018