• výhradní dovozce rehabilitačního náčiní Flexi-bar pro ČR a SR
 • praxe v oboru tělovýchova a sport a vzdělávání  v této oblasti více, jak 40 let 
 • odborná asistentka na FAST VUT Brno katedra tělesné výchovy (1985-87) a na PdF MU Brno, katedra tělesné výchovy (1992 - 2000),
 • pro UP Olomouc vypracovávala výukové materiály
 • 3 roky studia metody PainFree u Liby Plaček
  (dle P. Egoscue, San Diego, USA), jediná školitelka FitPainFree v Evropě

PaedDr. Hana Toufarová

CEO, hlavní školitel Flexi-bar® pro ČR a SR,
Master Trainer metody FitPainFree®

Na začátku své profesní cesty jsem pracovala se zdravými lidmi ve svých projektech - fitness centrum,  sportovní klub a školicí akademie. To mi vydrželo 20 let. Dnes pomáhám lidem od bolesti.

Moje cesta od sportujících lidí k těm, kteří řeší problémy s pohybovým aparátem, začala při práci s rehabilitačním náčiním Flexi-bar. Začala jsem se učit nejprve sebe a pak druhé, jak lidem pomoct při řešení jejich problémů. I dnes po létech mne udivuje množství problémů, se kterými dokáže Flexi-bar lidem pomoct. Opět se potvrzuje - čím jednodušší, tím účinnější.

Rehabilitační metoda FitPainFree, kterou jsem přivezla z USA, je logickým pokračováním mé cesty od zdravých jedinců k těm, kteří řeší svoje bolesti.

Nejlepší a nejúčinější cvičení co znám? No přece Flexi-bar® ve spojení s FitPainFree®.

 • lásku ke sportu předala ve svém sportovním klubu tisícům dětí - trenérka trojnásobných mistryň světa ve sportovním aerobiku a fitness týmech
 • založila vzdělávací akademii, kde se vzdělávaly tisíce trenérů, fyzioterapeutů, lektorů, instruktorů, učitelů
 • autorka metodických materiálů podle kterých učí trenéři, lektoři, učitelé i fyzioterapeuté v ČR i SK
 • dvacet let vedla fitness centrum v Brně, kde pomáhala svým klientkám a klientům udržovat jejich zdraví
 • organizátorka soutěží na úrovni ME, dlouholetá
  členka Výkonného výboru FISAF.cz

Podcasty

TIME TOASTERS

Hana Toufarová: Vyškolila jsem už tisíce klientů, kantorů, lektorů, trenérů i fyzioterapeutů. Jak se udržovat v pohodě? Jak mít plno sil do podnikání? Jak vnímám metodu FitPainFree?
Více informací

Sport a Podnikání

Školitelka, trenérka a zakladatelka firmy FitPainFree nám mimo jiné prozradila, jak zvládli přechod do online prostředí, kde hledá nové kontakty a jaký servis poskytuje svým lektorům.
Více informací

Vzdělání a certifikáty v oblasti sportu

 • Master Trainer Fit Pain Free

 • diplom s mezinárodní platností: Aerobic Instructor, Fittness Instructor and Personal Trainer

 • trenér sportovního aerobiku

 • Master Trainer FLEXI-BAR

 • Master Trainer XCO

 • Aerobik pro děti

 • Balantes
 • Bodystyling
 • Thai-box
 • Step aerobic
 • Pilates
 • TRX
 • Train the Trainers

Školitelka diplomů:

 • FLEXI-BAR Basic
 • FLEXI-BAR Toning
 • XCO-Trainer Basic
 • FitPainFree
 • Instruktor aerobiku
 • Instruktor bodystylingu
 • Instruktor základních pohybových dovedností - specializace děti a mládež
 • Instruktor zdravotní tělesné výchovy -
 • Overbally pro děti, mládež a dospělé
 • Aerobik pro děti
 • Tréninkové metody sportovního aerobiku a fitness týmů
 • Říkadla, písničky a pohybové příběhy pro rozvoj pohybových schopností dětí 3-9 let

Spolupráce se vzdělávacími a sportovními subjekty:

 • UP Olomouc v rámci e-learningových programů
 • Střediska služeb školám, Pedagogická centra
 • Krajská vzdělávací a informační centra
 • Těloolomouc a Tělopraha
 • lázně a léčebné ústavy, nemocnice
 • Paraple Praha, Paracentrum Fénix Brno, Kociánka Brno
 • ČASPV, Sokol
 • Česká baseballová asociace, Český svaz aerobiku a fitness.cz
 • Basketbalový klub Žabiny Brno, Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka   a další 

Školená témata :

 • kompenzační cvičení pro děti, mládež i dospělé
 • využití Flexi-barů pro rozvoj HSSS
 • rozvoj silových schopností pomocí her v MŠ a na 1. supni ZŠ
 • rozvoj flexibility pomocí her v MŠ a na 1. supni ZŠ
 • kompenzace sportovního zatížení dětí a mládeže
  aerobik pro děti předškolního a mladšího školního věkuvyužití overballů v hodinách tělesné výchovy
 • využítí říkadel, písniček  a pohybových příběhů v pohybovém rozvoji dětí
 • hra s velkými míči  v MŠ a na 1. supni ZŠ a další

Publikace

TOUFAROVÁ, H. Netradiční metodické výstupy ve výuce sportovní gymnastiky na PdF MUv Brně. In: sborník Tělesná výchova a sport na základních a středních školách. Brno: PdF MU, 1996, s.106 — 107. ISBN 80−210−1480−6.
TOUFAROVÁ, H. Zařazení aerobiku do školní tělesné výchovy. In Aktuálne trendy v školskejtelesnej výchove na 1. stupni základnej školy. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 1998. s. 81–83.
TOUFAROVÁ, H. Využití aerobiku na 1. stupni základní školy. In K problematice zdravotně orientované tělesné výchovy na 1. stupni základní školy — sborník k řešení grantového projektu MŠMT ČR. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1998, s. 36–38.
TOUFAROVÁ, H. Imaginace a tělesná výchova. In: ČAČKA, O. a kol. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. Brno: DOPLNĚK, 1999, 213–215. ISBN 80−7239−034−1.
TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro nejmenší. CD + metodický materiál k CD. Praha: RAABE, 2000.
TOUFAROVÁ, H. Aerobik s dětmi. Olomouc: HANEX, 2001. ISBN 80−85783−35−5.
TOUFAROVÁ, H. Posouzení energetické náročnosti aerobiku u dětí ve věku 8 –11 let pomocí Kenzova kalorimetru. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2001.
TOUFAROVÁ, H. Skotačíme na bublinách (overbally pro děti). Brno, 2003.
TOUFAROVÁ, H. Začalo to Beruškou. CD + metodický materiál k CD. Ostrava: Ragtime Records 2003.
TOUFAROVÁ, H. Aerobik s dětmi PLUS. Olomouc: HANEX, 2003. ISBN 80-85783-42-8.
TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro děti na 1. stupni ZŠ. E-learningový texu v rámci projektu University Palackého Olomouc. 2007.
TOUFAROVÁ, H. Říkadla k dětskému aerobiku. CD + metodický materiál k CD. Olomouc: HANEX, 2008. ISBN 978−80−7409−022–6.
TOUFAROVÁ, H. Aerobik s Beruškou. CD + metodický materiál k CD. Olomouc: HANEX, 2008. ISBN 978−80−7409−022−2.
TOUFAROVÁ, H. Aerobik (nejen) do školy. CD + metodický materiál k CD. Olomouc: HANEX, 2008. ISBN 978−80−7409−022−9.
TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro předškolní děti (podzimní aktualizace). Praha: RAABE, 2008.
TOUFAROVÁ, H. Aerobik pro předškolní děti (zimní aktualizace). CD + metodický materiál k CD. Praha: RAABE, 2008.
TOUFAROVÁ, H. Fit děti - DVD pro širokou veřejnost FISAF FITNESS COLLECTION. Praha: 2010.
TOUFAROVÁ, H. Výuka základních kroků aerobiku pomocí říkadel. CD + metodický materiál k CD. Brno: 2014.
TOUFAROVÁ, H. Výuka základních kroků aerobiku pomocí písniček. CD + metodický materiál k CD. Brno: 2014.
TOUFAROVÁ, H. Výuka základních kroků aerobiku pomocí motivačního názvosloví. CD + metodický materiál k CD. Brno: 2014.
TOUFAROVÁ, H. Fyzická aktivita po padesátce. In AŠENBRENEROVÁ,I. Menopauza. Praha: Euromedia Group, a.s., 2020. ISBN978-242-6611-4.

Spolupráce s Hospodářskou komorou ČR v rámci Národní soustavy kvalifikací

 • Autorizovaný zástupce autorizované osoby pro profesní kvalifikace Instruktor aerobiku a Instruktor Bodystylingu
 • Člen týmu pro tvorbu profesních kvalifikací Instruktor sportovního aerobiku a Instruktor předsportovní přípravy dětí
 • Hodnotitel profesních kvalifikací Instruktor aerobiku a Instruktor bodystylingu
 • zakládající člen České komory fitness
 • zakládající člen Českého registru fitness profesionálů

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz

 • vedoucí komise krajských vedoucích Českého svazu aerobiku
 • člen VV Českého svazu aerobiku
 • rozhodčí všech soutěží Českého svazu aerobiku
 • členka komise trenérů Českého svazu aerobiku
 • organizátorka soutěží v aerobiku na úrovni MČR  a ME

Granty

 • Spolupracovník grantového projektu MŠMT ČR: Program zdravotně orientované tělesné výchovy pro vzdělávací programy 1. stupně základní školy. RS 97 091.
 • Projektový manažer projektu hrazeného z GG OPVK JMK - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti moderních pohybových aktivit v Jihomoravském kraji, č.projektu CZ.1.07/1.3.41/02.0052
        Metodické materiály ke grantovému projektu:
  • Výuka základních kroků aerobiku pomocí říkadel
   Výuka základních kroků aerobiku pomocí písniček
  • Výuka základních kroků ae. pomocí  motivačního názvosloví
  • Cvičíme na velkých míčích